Weryfikacja niezdolności pracowników do pracy

W przypadku gdy podejrzewacie Państwo, że Wasi pracownicy nadużywają zwolnień lekarskich symulując chorobę by podejmować inną pracę, odpoczywać poza urlopami czy też wyłudzić jakiekolwiek świadczenia oferujemy przeprowadzenie dyskretnych czynności pozwalających zweryfikować ten stan rzeczy. Nasze czynności  polegają na ;

-  dyskretnym wywiadzie o pracowniku w jego miejscu zamieszkania

- weryfikacji pobytu w miejscu zamieszkania, szpitalu, sanatorium lub ośrodku leczniczym

- udokumentowaniu niezgodnych z zaleceniami lekarza zachowań pracownika

   w czasie L-4

- udokumentowaniu podjętego innego zatrudnienia w czasie zwolnienia lekarskiego

- udokumentowaniu i weryfikacji doznanych urazów uniemożliwiających świadczenie pracy

 

Każdorazowo z czynności i ustaleń otrzymacie Państwo pełne sprawozdanie wraz z załącznikami w postaci raportów z danych obszarów i dokumentacją video/foto. Materiał może stanowić dowód w dochodzeniu roszczeń.

Wszelkie działania prowadzimy w sposób dyskretny zapewniający ochronę tajemnicy zlecenia i danych Zleceniodawcy.

 

 

Portal www.detektyw-paragraf.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij