Wykrywanie nieuczciwej konkurencji

Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa narażeni jesteśmy na praktyki nieuczciwej konkurencji. Działania takie przynoszą straty, a często powodują utratę zaufania klientów do naszej firmy i marki.

Pomimo uregulowań prawnych mających chronić przedsiębiorcę przed czynami nieuczciwej konkurencji, to właśnie sam przedsiębiorca powinien wykazywać dbałość i zainteresowanie w wykrywaniu tego rodzaju działań.

Nieuczciwa konkurencja objawia się poprzez:

 • wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa
 • naśladownictwo produktów, jeżeli może wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu
 • nieuczciwą lub zakazaną reklamę
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
 • fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego, bądź wprowadzające w błąd  oznaczenie, towarów albo usług
 • nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy
 • utrudnianie dostępu do rynku
 • przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną
 • pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie
 • organizowanie systemu sprzedaży lawinowej lub prowadzenie sprzedaży premiowanej

W celu ochrony Państwa interesu w prowadzonej działalności gospodarczej przed nieuczciwą konkurencją oferujemy usługi detektywistyczne i wywiadu gospodarczego

 • kompleksową specjalistyczną analizę wszelkich informacji w „sieci” (produkt, usługa, firma)
 • przeprowadzenie wywiadu poznawczego/gospodarczego nieuczciwego konkurenta
 • dokumentacja posługiwania się przywłaszczonymi znakami handlowymi, towarowymi
 • dokumentacja zachowań i czynów nieuczciwej konkurencji
 • ustalanie powiązań w zakresie nieuczciwej konkurencji (tzw. zmowa w celu wykluczenia)

Każdorazowo z czynności i ustaleń otrzymacie Państwo pełne sprawozdanie wraz z załącznikami w postaci raportów z danych obszarów i dokumentacją video/foto. Materiał może stanowić dowód w dochodzeniu roszczeń cywilnych lub być podstawą do zawiadomienia o przestępstwie i złożenia wniosku o ściganie karne.

Wszelkie działania prowadzimy w sposób dyskretny, zapewniający ochronę tajemnicy zlecenia i danych Zleceniodawcy.

Portal www.detektyw-paragraf.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij